Introduktion

Denna webbplats presenterar ett urval av Simon K. Jensens arbeten inom områdena text, musik, matematik, bild, programmering och undervisning. Texter och visuellt material kan laddas ner (pdf-format). Musik kan streamas direkt på webbplatsen. Det finns länkar till onlinebutiker för böcker och albums.
English