Blandade texter

Jag har en halv bokhylla med allsköns idéer och utkast  —  essäer, debattartiklar, noveller, dikter, sånger och en del tekniska saker. Listan nedan kommer att växa, men det får ta den tid det tar.

Jag skriver primärt på svenska och engelska, men det kan även smyga sig in något alster på danska då och då. Det aktuella språket har markeras med små flaggor i listan.

Innan du laddar ner

Alla verk som kan laddas ner här är skyddade av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Redigering av dokumenten (inklusive utvidgning och/eller minskning av dokumentens omfattning) är ej tillåten. Dokumenten får fritt användas för privat läsning. Dokumenten får även skrivas ut i samband med undervisning, och texterna får användas som kursmaterial under förutsättning att verkets upphovsman (Simon K. Jensen) nämns och gällande regler om ersättning för användning av skyddade verk tillämpas. Övrig kopiering och/eller distribuering är strängt förbjudet.

OK, jag fattar!
English
www.simonjensen.com/texts
information@simonjensen.com